Middelfart gør særlig indsats for ledelsestalenter

I Middelfart Kommune får kompetente medarbejdere, som går med en leder i maven, mulighed for unik kompetenceudvikling. De bliver tilbudt at komme med på programmet Talent for ledelse.

For Middelfart Kommune er der tre klare mål:

  • Fastholdelse af dygtige medarbejdere
  • Sikre større rekrutteringsgrundlag til kommunens nøglestillinger
  • Personlig udvikling og afklaring for ledelsestalenterne

UCL skal sikre faglig tyngde

For den vestfynske kommune er det helt afgørende, at kompetenceudviklingen er praksisnær – og tager afsæt i den virkelighed, som den enkelte medarbejder står i. Men det er mere end det, og derfor er University College Lillebælt valgt til at gennemføre kurserne.

– Kurset skal være praksisnært, men det skal også have en faglig og teoretisk tyngde. Her kan vi se, at UCL har undervisere med de rette kompetencer, siger Peter Tvebro, teamleder – Borgerservice.

Kurset består af 12 undervisningsgange. Ud over undervisere fra UCL bidrager direktører og ledere fra kommunen med faglige input til ledelsestalenterne.

Mødet med konkrete ledelsesdiscipliner skaber afklaring

På Talent for ledelse kommer de spirende ledere omkring tre hovedemner, nemlig personligt ledelsesmæssigt potentiale, personlig effektivitet samt kompetenceudvikling inden for konkrete ledelsesdiscipliner.

– Vi kan se, at vores ledertalenter opnår større afklaring af, om de for eksempel skal arbejde med personaleledelse eller projektledelse. De får viden om deres personlige ledelsesstil, konflikthåndtering og de mange andre facetter i lederjobbet, siger Peter Tvebro.

Læs mere om Talent for ledelse i Middelfart Kommune og øvrige tilbud om ledelsesudvikling i UCL-regi.