-

Didaktikkursus i engelsk, Vejle Kommune

Indhold

Kurset bliver en vekselvirkning mellem oplæg/teori, øvelser/praktisk arbejde og inspiration/udveksling af erfaringer. Der vil være fælles refleksioner på holdet med god mulighed for at give og få inspiration fra hinanden samt såvel gruppe som individuelt arbejde.

Der vil blive arbejdet med aldersrelevante emneområder med afsæt i de deltagende læreres elevgrupper, og der vil være et særligt fokus på udnyttelse af læringspotentialet og motivationsfaktoren ved brug af leg og it.

Undervisningssproget er engelsk.

Målgruppe

Didaktikkurset er målrettet lærere med undervisningserfaring i engelsk.

Læs beskrivelse

Pris

12200