Sprog

Kurser i engelsk, tysk, russisk og mandarin. Både gloser, grammatik, udtale, kulturforståelse og mentalitet.

Det handler om mere end Guten Tag, Hello og BonJour. Det handler om at kommunikere og forstå sin verden.

På Tietgen KompetenceCenter udbyder vi sprogkurser på flere forskellige niveauer og med forskelligt fokus. Fælles for alle kurser er, at du får sprogtræning på et niveau, der passer til din kunnen og med det indhold, der matcher dine ønsker. 

Du har også mulighed for at blive testet og dermed få et overblik over dit sproglige niveau. 

Udbud til alle

Der er hold for de morgenfriske - hold for dig, som har tiden om eftermiddagen og aftenhold for dig, som ikke har mulighed for at deltage i dagtimerne.
Og så er der selvfølgelig heldagshold med undervisning fra ca. kl. 8-15.

Kulturforståelse og mentalitet

Sprogkurser på Tietgen KompetenceCenter er meget mere end undervisning i gloser, grammatik og udtale. De handler i lige så høj grad om at forstå sprogets kultur og mentalitet. Især lægger vores undervisere vægt på at udfordre de fordomme, der kan være om sproget. 

Du bestemmer indholdet

Vi tilrettelægger undervisningen efter dine eller din virksomheds behov. Har du fx et behov for at fremstå professionelt i din kommunikation sætter vi fokus på skriftlig kommunikation og tiltaleformer. Er dit behov at blive bedre til at kommunikere sproget over fx telefonen, sætter vi fokus på udtale og small-talk.

Også til virksomheder - offentlige og private

Har din virksomhed helt specielle ønsker, indgår vi naturligvis gerne i en dialog om behov og tilpasninger af kurser.

Vi kan sammensætte undervisning, der præcist opfylder jeres behov og ønsker, og undervisningen kan foregå i jeres virksomhed eller i vores undervisningslokaler.