-

Anerkendende ledelse

Lad dig inspirere af den anerkendende tilgang i ledelsesopgaven og se hvordan, den kan bidrage til at skabe mere mod og engagement blandt dine medarbejdere

Få viden om, hvad anerkendende ledelse er, hvordan den adskiller sig fra andre ledelsesformer, og hvad anerkendende ledelse kan bruges til.

Indhold

Hvad er anerkendende ledelse, og hvor adskiller den sig fra andre ledelsesformer?

 • Anerkendelse og værdsættelse.
 • Mangelsprog og ressourcesprog.
 • Den anerkendende udforskning og en udviklingsmodel.
 • Den værdsættende samtale.
 • Virksomheden som et levende og dynamisk system.
 • Forandring og tilpasse forstyrrelser.
 • Konfliktløsning / konfliktopløsning.
 • Hvad kan anerkendende ledelse tilføre din organisation?
 • Hvad går du hjem og gør anderledes?

Udbytte

Du får viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation, dialog og udvikling af relationer spiller. Du kan i forlængelse heraf omsætte de anerkendende kommunikationsformer i egen praksis.

Du kan anvende den anerkendende tilgang som et praktisk dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer fx gennem MUS-samtaler og coaching samt mere uformelle samtaler.

Derudover kan du anvende den anerkendende og værdsættende tilgang til at sikre en fremadrettet, ressourceorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Målgruppe

Personer med personaleledelse, projektledelse o.l., der er nysgerrige på, hvad den anerkendende tilgang kan tilføre egen ledelsespraksis i relation til bedre trivsel, arbejdsglæde – og resultater.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har en ledelsesfunktion men intet krav.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  42833 Anerkendende ledelse

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 236,00 kr. 1.205,90
Ledige kr. 1.205,90(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Anerkendende ledelse

Start Slut Sted I job Ledig