-

Løn

Lær at håndtere og beregne diverse personalegoder (fx fri telefon, fri bil, fri bolig, rejsegodtgørelse, befordring, skattefrie goder, gaver mm.).

Når lønsedlerne er korrekte giver det et mere tilfreds personale, og du vil kunne gennemgå lønsedlen med medarbejderne og forklare diverse personalegoder (fx fri tlf., fri bil, fri bolig, rejsegodtgørelse, befordring, skattefrie goder, gaver mm.) og skat.

Indhold

  • Personalegoder (tlf., rejsegodtgørelse, befordring, fri bil, skattefrie goder, gaver)
  • Funktionærlov (fx fratrædelse, opsigelse fritstilling, sygdom)
  • Ferielov (feriepengeberegninger og opsparing af feriedage)
  • Udarbejdelse og bogføring af lønsedler
  • Lønafstemning

Udbytte

Du får et basalt kendskab til Funktionærloven og Ferieloven og lærer at beregne feriepenge & -tillæg, opsparing af feriedage, udarbejdelse af lønsedler og lønafstemning.

Målgruppe

Medarbejdere med opgaver inden for økonomi og regnskab i små eller mellemstore virksomheder, som skal til at arbejde med løn.

Forudsætninger

Du skal kunne foretage bogføring af almindeligt forekommende bilag og forstå begreberne debet og kredit.

Pris

kr. 4.550,00

Tilmeld

Løn

Start Slut Sted
03-12-2018 04-12-2018 Odense Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV