-

Excel til økonomi

Lær at benytte Microsoft Excel til økonomiske kalkulationer og lønsomhedsberegninger, finansielle kalkulationer og forskellige beregningsopgaver i økonomifunktionen.

Som ansat i en økonomifunktion eller medarbejder med regnskabsopgaver kan du i dit daglige arbejde have brug for at kunne anvende Microsoft Excel til forskellige kalkulationer og andre opgaver.

På kurset vil der blive gennemgået budgettering, beregninger til optimering af kapacitetsudnyttelse, finansielle kalkulationer (investering og finansieringsberegninger), metode til vurdering af hvorvidt en kasserabat er lønsom og opbygning af simulationsmuligheder i et Microsoft Excel-regneark.

Indhold

  • Salgspriskalkulationer
  • Mindre budgetter
  • Investeringskalkulationer
  • Optimeringsberegninger
  • Udnyttelse af kontantrabatter 
  • Simulering

Programversion

Excel 2013.

Udbytte

Efter kurset vil du kunne anvende Microsoft Excel til at beregne lønsomheden i fx maskininvesteringer, foretage simple budgetteringer, beregne  optimalt produktmix, udnyttelse af kasserabatter, valg af finansieringsform o.lign. Du vil også lære at opbygge mindre regneark, der kan laves økonomiske simulationer på.

Målgruppe

Medarbejdere med opgaver inden for økonomi og regnskab i små eller mellemstore virksomheder.

Forudsætninger

Du har nogen erfaring i at arbejde med Microsoft Excel.

Pris

kr. 2.550,00

Tilmeld

Excel til økonomi

Start Slut Sted
08-11-2018 08-11-2018 Odense Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV