-

Kommunikation og organisation, Vejle E19

Kompetencemål for Kommunikation og organisation

Modulet giver dig et grundlæggende kendskab til kommunikation i organisationer. Du får værktøjer og metoder til at forholde dig til forskellige kommunikative processer, der har omverdenens afkodning og fortolkning af organisationen som omdrejningspunkt.

På modulet har vi bl.a. fokus på

  • Teorier om ledelseskommunikation og organisation
  • Kommunikationsmetoder til at fremme refleksion, kreative og innovative processer
  • Balance og overensstemmelse mellem organisationens etos, image og identitet
  • Etablering af lærings- og kommunikationskulturer, der fremmer organisationens opgavevaretagelse

Målgruppe for Kommunikation og organisation

Modulet er for dig, der er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed og gerne vil udvikle dine kommunikative kompetencer i organisationssammenhæng. 

Struktur på Kommunikation og organisation

Kommunikation og organisation er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse.

Modulet omfatter 5 ECTS.

Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Læs mere på denne side: Information og hjælp til diplomuddannelser.

Pris

8700