-

Videregående lederuddannelse

Har du personaleansvar uden at være godt nok klædt på til opgaven? Få viden og værktøjer, så du bliver et endnu større aktiv for virksomheden.

På den Videregående Lederuddannelse går vi i dybden med værktøjer, der kan ruste dig som leder, når det handler om specifikke, personalemæssige udfordringer. Med fokus på virksomhedens ressourcer får du viden og værktøjer til at takle personaleudfordringer og styrke kompetencerne i virksomheden.

Indhold

Forløbet består af 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og egen praksis. Hvert modul indledes med et tilbageblik på sidste modul og opsamling på hjemmeopgaver.

Modul 1: Ressourceoptimering (3 dage)
 • Introduktion til forløbet
 • Aktiviteter og flow
 • Introduktion til LEAN ledelse for arbejdsledere
 • Ressourceregistrering hos medarbejderne
Modul 2: Distanceledelse (2 dage)
 • Arbejde med at skabe tillid mellem dig og dine medarbejdere på trods af fysisk distance
 • Opnå forståelse for din rolle som distanceleder
 • Få redskaber til at kommunikerer og etablerer samarbejde til trods for distance
Modul 3: Lederens stresshåndtering (2 dage)
 • Definitioner på stress
 • Fysiske og psykiske stresssymptomer
 • Lederens værktøjskasse til at håndterer stress
 • Stresspolitik
Modul 4: Redskaber til kompetenceudvikling (2 dage)
 • Introduktion og arbejde med Garuda Kompetenceprofil
 • Metoder til at strukturere kompetence udvikling
 • Realistiske kompetenceplaner
Modul 5:  Personalejura for ledere (2 dage)
 • Personale og ledelsesret
 • Overordnede personalejuridiske regler
 • Almen løn og ansættelsesret
Modul 6: Sociale medier og ledelse (2 dage)
 • Lederens rolle i brugen af sociale medier
 • Kendskab til forskellige sociale medier
 • Håndtering af sociale medier og personale
Eksamen
Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. 

Udbytte

Du får:
 • Grundlæggende kendskab til, hvordan medarbejderne er ressourcer i virksomheden
 • Metoder til distanceledelse
 • Redskaber til at forhindre stress og spotte stress i virksomheden
 • Grundlæggende forståelse for almen personalejura, herunder overenskomster, funktionærlov, ferielov m.v.
 • Viden om at håndtere virksomhedens anvendelse af sociale medier.

Målgruppe

Ledere med direkte personaleansvar.

Forudsætninger

Uddannelsen er for ledere, der har gennemført enten den Grundlæggende Lederuddannelse eller Det personlige Lederskab  - alternativt har arbejdet med direkte personaleledelse og HR-opgaver.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress
  40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
  48372 Ledelse på afstand
  44568 Lederens ressourceoptimering
  40628 Lederens redskaber til kompetenceudvikling
  40408 Formidling af information om personalejura
  48371 Sociale medier og ledelse

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 1.894,00 kr. 7.953,35
Ledige kr. 7.953,35(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Videregående lederuddannelse

Start Slut Sted I job Ledig
02-09-2019 10-12-2019 Vejle Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
02.09.2019 04.09.2019 Lederens ressourceoptimering
23.09.2019 24.09.2019 Ledelse på afstand
23.10.2019 24.10.2019 Lederens værktøjer til at forebygge stress
07.11.2019 08.11.2019 Lederens redskaber til kompetenceudvikling
21.11.2019 21.11.2019 Håndtering af personalejuridiske opgaver
22.11.2019 22.11.2019 Formidling af information om personalejura
09.12.2019 10.12.2019 Sociale medier og ledelse

Boulevarden 19 D, 7100 Vejle