-

Situationsbestemt ledelse af innovative processer

Styrket robusthed hos ledere og chefer sikrer øget handlekraft og dermed forbedret performance.

Virksomhederne har behov for at få integreret en målorienteret ledelseskultur, hvor lederen formår både at involvere og styre samtidigt med, at der skabes tillid og tilpasning afstemt med strategiske udviklings- og forandringsprocesser.

Indhold

 • Bevidst kommunikation
 • Begynd med hvorfor
 • Skab motivation
 • Sikre involvering
 • Make time for change
 • Udfoldelse af værktøjskassen - anvendelse
 • Continuously leading chance

Udbytte

 • Medarbejderinvolvering og synlig ledelse
 • Ledelsesmæssig handlekraft i modsatrettede krav
 • Fra centralisering til øgede krav i linjen
 • Fra brændende platform til brændende passion
 • Fra moderne leder til postmoderne leder
 • Målorienteret leverancesystem og -kultur

Målgruppe

Ledere og chefer med personaleansvar.

Forudsætninger

Det er en stor fordel, hvis deltagerne har ledelseserfaring.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47472 Ledelse af innovationsprocesser

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 760,00 kr. 2.411,80
Ledige kr. 2.411,80(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Situationsbestemt ledelse af innovative processer

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.