-

Ledelse af innovationsprocesser

Lær enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser.

En væsentlig ledelselskompetence er at kunne håndtere forandringsprocesser effektivt i eget ledelsesarbejde. På dette kursus lærer du at lede innovationsprocesser. Det vil sige anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau.

Indhold

 • Hvad er innovation ?
 • Ledelse af innovationsprocesser
 • Udvælgelse af områder til innovation
 • Involvering af medarbejdere under innovation
 • Anvendelse af relevante metoder og værktøjer til innovation. 

Udbytte

Du kan på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser, dvs. anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser, fx udvælge produkter, serviceydelse eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation.

Målgruppe

Kurset er udviklet til AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Forudsætninger

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47472 Ledelse af innovationsprocesser

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 380,00 kr. 1.205,90
Ledige kr. 1.205,90(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Ledelse af innovationsprocesser

Start Slut Sted I job Ledig