-

Det personlige lederskab

Lederuddannelse med specielt fokus på dit personlige lederskab.

Du har behov for grundlæggende forudsætninger i ledelse og er nysgerrig i forhold til egen lederrolle.

Gennemgående hovedtemaer gennem forløbet er anerkendende ledelse, selvledelse, forandringsledelse, coaching og personalesamtaler.

Indhold

Modul 1 - Anerkendende ledelse
 • Anerkendende ledelse
 • Anerkendende ledelse som metode
 • Samtalen som anerkender og bygger bro
 • Udviklingssamtaler
 • Supervision versus coaching
 • Proces - fortidens succeser i et fremtidsperspektiv
 • Vidensdeling
Modul 2 - Ledelse af forandringsprocesser
 • Forandringer på individ-, gruppe- og organisationsniveau
 • Lederen i forandring – som rollemodel og forbillede
Modul 3 - Gennemførelse af personalesamtaler
 • Ansættelsessamtalen
 • Medarbejderudviklingssamtalen
 • Gruppeudviklingssamtalen
 • De svære samtaler
 • Omsorgssamtaler
 • Lovpligtige samtaler
 • Interview- og spørgeteknikker
 • Ledelse af samtaler
Modul 4 - Coaching som ledelsesværktøj
 • Hvad er coaching, og hvad er ikke coaching?
 • Øvelser som skaber bevidsthed om egne mønstre, overbevisninger og kommunikationsform
 • Personligt lederskab
 • Coaching af medarbejdere - hvornår/hvornår ikke?
 • Praktisk træning i coaching
Modul 5 - Ledelse af innovationsprocesser 
 • Metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger
 • Praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse.
 • Understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

Udbytte

Du får viden, metoder og værktøjer, der skaber forøget selvindsigt og giver dig mulighed for at afprøve det lærte i praksis. Viden skal omsættes til ændret adfærd og dermed skabe værdi for både dig og virksomheden. Der veksles mellem korte uddannelsesforløb af to-tre dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job og de udfordringer du står overfor.Vi anbefaler, at du deltager på hele uddannelsen for at få det optimale udnytte og sammenhængen mellem ledelsesværktøjerne. Du har imidlertid også mulighed for at udvælge de moduler, som specifikt har din interesse.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for ledelse og eget lederskab.

Forudsætninger

Det er en stor fordel, hvis du har en solid ledelseserfaring eller iøvrigt arbejder med ledelse.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  44633 Coaching som ledelsesværktøj
  40446 Gennemførelse af personalesamtaler
  43572 Ledelse af forandringsprocesser
  42833 Anerkendende ledelse
  47472 Ledelse af innovationsprocesser

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 2.326,00 kr. 7.493,35
Ledige kr. 7.493,35(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Det personlige lederskab

Start Slut Sted I job Ledig