-

Coaching som ledelsesværktøj

Målet med coaching er at vejlede, inspirere og sætte dine medarbejdere i stand til at erkende og udvikle egne evner, så præstationerne bliver bedre.

Coaching handler også om at udvikle medarbejderne, så de bliver mere sikre på sig selv, kender egne muligheder og i højere grad tør handle på egen hånd. ”Coaching er ansigt til ansigt ledelse, hvor begge parter har mulighed for at sige noget.”

Indhold

 • Hvad er coaching ?
 • Hvad er en god coach ?
 • Kommunikationsteorier i coaching.
 • Spørgeteknik til at stille udfordrende og undersøgende spørgsmål som skaber forandring. 
 • Værktøjer i coaching.
 • Etik i coaching.

Udbytte

Du lærer på et grundlæggende niveau at planlægge og igangsætte coaching-aktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i medarbejdernes og elevernes udvikling. Der veksles mellem oplæg, praktiske demo øvelser, refleksion og feed-back samt dialog mellem deltagerne. Herved opnås en direkte relation mellem emnerne på kurset og den enkeltes hverdag.

Målgruppe

Nuværende og kommende ledere der ønsker at lære de fundamentale principper i ledelse.
 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  44633 Coaching som ledelsesværktøj

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 570,00 kr. 1.693,85
Ledige kr. 1.693,85(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Coaching som ledelsesværktøj

Start Slut Sted I job Ledig