-

Bliv skarp til at forebygge og håndtere stress

Undersøgelser viser, at et større fokus på psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering sikrer effektivitet på virksomhederne.

Vil du som leder blive bedre til at forebygge og håndtere usund stress på arbejdspladsen, så er dette forløb noget for dig!

Du bliver gennem 2 x 2 dage klædt på til at arbejde med stress-forebyggelse, konflikthåndtering og den vanskelige samtale. De 2 moduler supplerer og influerer på hinanden i relation til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Vi tager afsæt i den nyeste viden på området, og undervisningen prioriterer deltagerinvolvering og inddrager deltagernes egne erfaringer.

Indhold

 • de sygdomsmæssige - psykiske og fysiske - konsekvenser af stress
 • hvad der skaber stress 
 • stressadfærd og personlighedstyper 
 • hvordan stressadfærd identificeres hos en selv og hos andre 
 • stressbearbejdning - hvad kan du selv gøre? 
 • hvordan du undgår at være en stressfaktor for andre.
 • hvad karakteriserer konflikter ?
 • konflikttrappen 
 • konfliktløsningsværktøjer
 • hvad karakteriserer den vanskelige samtale ?
 • værktøjer til gennemførelse af vanskelige samtaler

Udbytte

Du lærer at anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljø-orienterede problemstillinger. Du lærer også at håndtere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning. Denne viden om stresssymptomer og nedslidning gør dig i stand til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, således at forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø kan opnås.

Derudover får du relevant viden om lovgivning og vejledning om psykisk arbejds-miljø og stress, og du lærer at omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der forebygger stress og nedslidning.
Samtidig lærer du gennem kendskab til konflikter og reaktioner på disse at forebygge og løse konflikter samt gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

Målgruppe

Ledere og nøglemedarbejdere, der er nødt til at forholde sig til stress på arbejdspladsen.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 616,00 kr. 2.411,80
Ledige kr. 2.411,80(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Bliv skarp til at forebygge og håndtere stress

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.