-

Den professionelle økonomimedarbejder

På dette forløb lærer du at håndtere moms, afskrivninger, periodisering, lønberegninger, budgetter og meget mere.

Som ansat i en økonomiafdeling har du behov for kunne anvende regneark, forstå momsregler, beregne afskrivninger, foretage periodiseringer, efterposteringer og afstemninger i forbindelse med regnskabsafslutningen og udarbejde korrekte lønsedler inkl. personalegoder og feriepenge/-tillæg samt deltage i udarbejdelsen af budgetter.

Indhold

Deltagerprisen er kr. 2.550 for den første dag og kr. 2.000 for hver af de efterfølgende dage svarende til en samlet pris for alle otte dage på kr. 16.550.

Udbytte

Du vil lære at anvende regneark, forstå momsregler, kunne beregne afskrivninger, foretage periodiseringer, efterposteringer og afstemninger i forbindelse med regnskabsafslutningen og udarbejde korrekte lønsedler inkl. personalegoder og feriepenge/-tillæg og udarbejde budgetter.

Målgruppe

Medarbejdere med opgaver inden for økonomi og regnskab i små eller mellemstore virksomheder.

Forudsætninger

Du skal kunne foretage bogføring af almindeligt forekommende bilag.

Pris

kr. 16.550,00

Tilmeld

Den professionelle økonomimedarbejder

Start Slut Sted
08-11-2018 14-12-2018 Odense Tilmeld

Undervisningsdage:
08.11.2018: Excel til økonomi
14.11.2018: Moms
19.11.2018: Køb og salg af anlægsaktiver
23.11.2018: Afstemninger, efterposteringer og årsafslutning
03.-04.12.2018: Løn
13.-14.12.2018: Budgetter

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV