-

Mindfulness

Trænger du til at træne din opmærksomhed, reducere stress og øge din kreativitet?

Mindfulness er en form for opmærksomhedstræning, hvor du opøver evnen til at være til stede i nuet, og hvor du genopdager dig selv. Metoderne har rødder i østlig meditationspraksis. De hviler på et videnskabeligt grundlag og tilbydes i en ikke-religiøs ramme.

Indhold

  • Hvad er Mindfulness. 
  • Et katalog af mindfulness-øvelser. 
  • Indsigt og selvregulering. 
  • Autopiloten - skift mentalt gear. 
  • Formel og uformel meditation.

For at få optimalt udbytte af kursusforløbet skal du træne teknikkerne hjemme.

Udbytte

Du lærer mindfulness meditations- og opmærksomhedstræning trin for trin. Bliver opmærksom på automatiske tankemønstre og lærer at fastholde nuet og være nærværende. Din opmærksomhed og koncentration styrkes. Din mentale og fysiske puls sænkes, og du får ladet op.

Målgruppe

Alle som ønsker redskaber til øget mental opmærksomhed, stressreduktion og fysisk opladning

Forudsætninger

Ingen.

Pris

kr. 2.975,00

Tilmeld

Mindfulness

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.