-

Grundlæggende lederuddannelse

Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer?

Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

 • bliv mere bevidst om ledelse 
 • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? 
 • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? 
 • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? 
 • personlig planlægning - få styr på din egen tid! 
 • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Udbytte

Du 
 • bliver bevidst om din lederrolle og får indsigt i hvad god ledelse er samt lærer at anvende forskellige lederstile og metoder. 
 • bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler. 
 • bliver bedre til personlig planlægning, får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.
 • får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Uddannelsen er optaget på Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
  47753 Ledelse og samarbejde
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47754 Mødeledelse
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 2.470,00 kr. 7.723,35
Ledige kr. 7.723,35(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Grundlæggende lederuddannelse

Start Slut Sted I job Ledig
04-09-2018 11-12-2018 Vejle Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
04.09.2018 04.09.2018 Ledelse og samarbejde
06.09.2018 07.09.2018 Ledelse og samarbejde
17.09.2018 18.09.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
08.10.2018 09.10.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
29.10.2018 30.10.2018 Situationsbestemt ledelse
19.11.2018 19.11.2018 Mødeledelse
20.11.2018 20.11.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse
10.12.2018 11.12.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse

Boulevarden 19 D, 7100 Vejle

17-09-2018 12-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
17.09.2018 19.09.2018 Ledelse og samarbejde
08.10.2018 09.10.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
10.10.2018 10.10.2018 Mødeledelse
01.11.2018 02.11.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
22.11.2018 23.11.2018 Situationsbestemt ledelse
10.12.2018 12.12.2018 Medarbejderinvolvering i ledelse

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

05-11-2018 06-02-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
05.11.2018 07.11.2018 Ledelse og samarbejde
28.11.2018 29.11.2018 Kommunikation som ledelsesværktøj
30.11.2018 30.11.2018 Mødeledelse
20.12.2018 21.12.2018 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
07.01.2019 08.01.2019 Situationsbestemt ledelse
04.02.2019 06.02.2019 Medarbejderinvolvering i ledelse

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

25-02-2019 07-06-2019 Vejle Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
25.02.2019 27.02.2019 Ledelse og samarbejde
18.03.2019 19.03.2019 Kommunikation som ledelsesværktøj
08.04.2019 09.04.2019 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
02.05.2019 03.05.2019 Situationsbestemt ledelse
23.05.2019 23.05.2019 Mødeledelse
05.06.2019 07.06.2019 Medarbejderinvolvering i ledelse

Boulevarden 19 D, 7100 Vejle

09-09-2019 11-12-2019 Vejle Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
09.09.2019 11.09.2019 Ledelse og samarbejde
03.10.2019 04.10.2019 Kommunikation som ledelsesværktøj
21.10.2019 22.10.2019 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
07.11.2019 08.11.2019 Situationsbestemt ledelse
21.11.2019 21.11.2019 Mødeledelse
09.12.2019 11.12.2019 Medarbejderinvolvering i ledelse

Boulevarden 19 D, 7100 Vejle