-

Grundlæggende lederuddannelse - Danske Vognmænd

Har du behov for ledelsesudvikling, og ønsker du at få fyldt din ledelsesmæssige værktøjskasse op med anvendelige værktøjer, er dette forløb noget for dig.

Uddannelsen retter sig mod kommende eller nyudnævnte ledere inden for transportbranchen, som ønsker at styrke deres ledelsesfaglige indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus.

Indhold

 • Lederrollen - teorier og begreber
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Kommunikation - hvad er det egentlig ?
 • Aktiv lytning, spørgeteknik og feedback
 • Mødeledelse - strategi, planlægning og facilitering
 • Hvad er konflikter og hvordan håndteres de ?
 • Konflikttrappen og værktøjer til konflikthåndtering
 • Den vanskelige samtale
 • Situationsbestemt ledelse og tilpasning af lederstil
 • Medarbejdernes motivation, adfærd og udvikling
 • Hvad karakteriserer forandringer og hvordan håndteres de ?

Målgruppe

Uddannelsen er specielt rettet mod ledere og nøglemedarbejdere i vognmandsbranchen.

Uddannelsen er for nuværende og kommende ledere med en uddannelsesbaggrund op til og med erhvervsuddannelsesniveau, med behov for grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor ledelse.

Uddannelsen er optaget på Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse for ledige.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  43572 Ledelse af forandringsprocesser
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47753 Ledelse og samarbejde
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47754 Mødeledelse
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 2.470,00 kr. 7.723,35
Ledige kr. 7.723,35(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Grundlæggende lederuddannelse - Danske Vognmænd

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.