-

Grundlæggende lederuddannelse - hotel & restauration

Nøgleordene på denne grundlæggende lederuddannelse er samarbejde, situationsbestemt ledelse, LEAN, økonomistyring og kommunikation.

Uanset om du arbejder som restaurantchef, køkkenchef, receptionschef, souschef eller har et ønske om at blive leder, vil du med denne grundlæggende lederuddannelse få praksisnære ledelsesværktøjer, som du umiddelbart kan anvende i dit job.

Uddannelsen afholdes som et samarbejde mellem Kold College, Tietgen KompetenceCenter og LedelsesAkademiet Lillebælt.

Indhold

Uddannelsen varer 15 dage, som bliver fordelt på 8 moduler, som gennemføres over 3 måneder.

Der veksles mellem korte teoretiske oplæg, cases og praksisnære opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i eksempler fra din dagligdag som leder.

Mellem modulerne arbejder du med en udfordring fra din egen hverdag, så du på denne måde får bygget bro mellem teori og praksis.

Modul 1: Ledelse & samarbejde (3 dage)
Modul 2: Situationsbestemt ledelse (2 dage)
Modul 3: LEAN (1 dag)
Modul 4: Håndtering af personalejuridiske opgaver (1 dag)
Modul 5: Ledelse af innovationsprocesser (2 dage)
Modul 6: Økonomistyring i handelsvirksomheden (2 dage)
Modul 7: Kommunikation (2 dage)
Modul 8: De svære samtaler. (2 dage)

Udbytte

Du bliver bevidst om din rolle som leder og får indsigt i, hvad der er god ledelse, lærer at anvende forskellige lederstile og metoder.

Du bliver fortrolig med de grundlæggende ledelsesredskaber, får redskaber til at sikre god kommunikation på alle niveauer, trænes i at løse konflikter og gennemføre vanskelige samtaler.

Du bliver bedre til personlig planlægning, får værktøjer til effektiv og involverende mødeledelse.

Du får indsigt i økonomistyring – herunder budget og regnskab.
får mulighed for at udvide dit personlige netværk.

Målgruppe

Nyudnævnte og kommende ledere, der endnu ikke har de grundlæggende værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver.

Erfarne ledere, der har brug for nye input, eller som ønsker et brush-up kursus.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  40370 Lean i administrative funktioner
  40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47472 Ledelse af innovationsprocesser
  47753 Ledelse og samarbejde
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47196 Økonomisk styring i handelsvirksomheden
  40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 2.418,00 kr. 9.159,25
Ledige kr. 9.159,25(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Grundlæggende lederuddannelse - hotel & restauration

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.