-

Faglig lederuddannelse for ledende gravere og kirkegårdsledere

Lederuddannelsen er udviklet med udgangspunkt i den klassiske, grundlæggende lederuddannelse og tilpasset et særligt setup, hvor der samarbejdes om et særligt fokus på styrkelse af den faglige ledelse.

Uddannelsen retter sig mod kommende eller nyudnævnte ledere med behov for ledelsesfaglig indsigt - eller erfarne ledere med behov for et brush-up kursus, tilpasset Folkekirken.

Indhold

 • bliv mere bevidst om ledelse
 • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder?
 • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer?
 • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
 • personlig planlægning - få styr på din egen tid!
 • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Udbytte

Du bliver bevidst om din rolle som leder og får indsigt i, hvad god ledelse er, og hvordan den praktiseres. Derudover får du viden om og træner forskellige lederstile og metoder.

Målgruppe

Deltagere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse
  47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
  47753 Ledelse og samarbejde
  47751 Kommunikation som ledelsesværktøj
  47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 2.280,00 kr. 7.005,40
Ledige kr. 7.005,40(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Faglig lederuddannelse for ledende gravere og kirkegårdsledere

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.