Kompetenceforløb

Kompetenceforløb er sammensat af kurser, der er målrettet nøglekompetencer og kan løfte dit faglige niveau inden for et eller flere jobområder.

Forløbene er sammensat, så de tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dit nuværende fagområde og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye, grundlæggende kompetencer.

Et forløb består typisk af 25-30 sammmenhængende dage. Forløbet kan tages sammenhængende på 5- 6 uger eller opdeles over længere tid.

Hvert forløb er opbygget af en række kurser, som samler delkompetencer inden for det givne jobområde. De enkelte kurser har en varighed på 2-6 dage. Du kan naturligvis nøjes med at tage ét eller enkelte af disse kurser.

Forløbene er alle bygget op om ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) med et fastsat mål og en maksimal varighed. Det betyder også at prisen pr. kursusdag er enten kr. 122 eller kr. 182, da de delvist har offentlig finansiering.