-

Notat- og referatteknik

Lær om notatteknikker og referattagning og om referentens rolle.

Rollen som referent er vigtig. At mestre de mest hensigtsmæssige teknikker og kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt er helt afgørende for referentens rolle under møder og samtaler.

Indhold

 • notatteknikker (bl.a. mindmap) 
 • notere det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen
 • opstille og udarbejde notater og referater 
 • planlægge referattagning i forhold til mødetyper og evt. indkaldelse og dagsorden
 • rundsende og fordele referater til relevante målgrupper pr. e-mail og ved offentliggørelse på intranet, evt. på papir
 • sammenhæng som notatet eller referatet indgår i, fx sagsbehandling, ad hoc-møder, faste møder, telefonmøder og videokonference
 • betydningen af referentens aktive rolle

Udbytte

Du kan varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling ved udførelsen af administrative funktioner.
Du får kendskab til forskellige notatteknikker og kan uddrage det væsentligste fra møder og samtaler, opstille og udarbejde notater og referater, planlægge referattagning i forhold til mødetyper og arbejde med referentens aktive rolle.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til alle, som har brug for at kende forskellige notatteknikker i forbindelse med referattagning og øvrig dokumentation i en virksomhed.

Forudsætninger

Ingen.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47298 Referat- og notatteknik

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 236,00 kr. 1.205,90
Ledige kr. 1.205,90(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Notat- og referatteknik

Start Slut Sted I job Ledig
05-09-2018 07-09-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

18-12-2018 19-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

03-04-2019 04-04-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

11-06-2019 12-06-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV