-

Kommunikation i administrationen

Som administrativ medarbejder skal du kunne kommunikere dit budskab klart og entydigt, så det går tydeligt igennem - både internt og eksternt. Din rolle i virksomheden skal udfyldes professionelt, og det kræver en høj grad af sproglig bevidsthed og indsigt i kontorfaglige teknikker.

Historisk set har vi aldrig kommunikeret så meget og i så højt et tempo, som vi gør nu. Det hænger naturligvis også sammen med, at vi aldrig tidligere har haft så mange medier at kommunikere i og med.

På dette forløb på 13 dage - sammensat af fem enkeltkurser og fordelt over en række uger - arbejder du med forskellige kommunikative opgaver og får dermed styrket dine sproglige kompetencer. Du får desuden værktøjer til referat-, notat- og præsentationsteknik.

Indhold

Du arbejder med relevante fag inden for administration, herunder kommunikation, notatteknik og tilrettelæggelse af møder.
 • Skriftlig kommunikation (2 + 2 dage)
  - bruge sproget retskrivningsmæssigt korrekt til at disponere og formulere forståelige tekster, formulere tekster, der følger virksomhedens sprogpolitik og er målrettet målgruppen, anvende (elektroniske) opslagsværker for at sikre en opdateret viden om sprog og sprogbrug, anvende skabeloner i tekstbehandling til sikring af virksomhedens designstandarder for skriftlig kommunikation internt og eksternt.

 • Mundtlig kommunikation (1 dag)
  - strategi for forskellige typer af samtaler, tilpasse sprogbrug til samtalens formål, kropssprog, spørgeteknik og feedback. 

 • Referat- og notatteknik (2 dage)
  - udfylde rollen som referent og anvende forskellige lytte- og notatteknikker, skrive forskellige typer af referater afstemt efter mødetype og målgruppe.

 • Præsentationsteknik (3 dage)
  - planlægge, forberede og gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller et projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. 

Udbytte

Du bliver bevidst om dine sproglige udtryksmuligheder og får styrket din håndtering af kontorfagets skriftligt og mundtligt baserede kommunikative opgaver. Du lærer forskellige teknikker, som du kan tage i brug, når du skal tage notater, skrive referater, præsentere et emne for en gruppe mennesker o.lign.

Målgruppe

Forløbet er målrettet administrative medarbejdere i alle brancheområder, der har behov for grundlæggende kompetencer inden for kommunikation, referatteknik m.v.

Forudsætninger

Ingen. Det vil dog være en fordel for dig, hvis du har gode danskkundskaber.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
  44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
  47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
  47300 Tekster på papir - formulering og opbygning
  47298 Referat- og notatteknik

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 1.180,00 kr. 6.029,50
Ledige kr. 6.029,50(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Kommunikation i administrationen

Start Slut Sted I job Ledig
22-08-2018 05-10-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

IT-kurser vil kunne blive sammenlæst med andre klasser
Start Slut Kursusnavn
22.08.2018 22.08.2018 Kommunikation & feedback
03.09.2018 04.09.2018 Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug
05.09.2018 05.09.2018 Notat- og referatteknik
07.09.2018 07.09.2018 Notat- og referatteknik
18.09.2018 19.09.2018 Præsentationsteknik
21.09.2018 21.09.2018 Præsentationsteknik
04.10.2018 05.10.2018 Tekster på papir - formulering & opbygning

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

27-11-2018 19-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

IT-kurser vil kunne blive sammenlæst med andre klasser
Start Slut Kursusnavn
27.11.2018 28.11.2018 Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug
30.11.2018 30.11.2018 Kommunikation & feedback
10.12.2018 12.12.2018 Præsentationsteknik
14.12.2018 14.12.2018 Tekster på papir - formulering & opbygning
17.12.2018 17.12.2018 Tekster på papir - formulering & opbygning
18.12.2018 19.12.2018 Notat- og referatteknik

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

20-02-2019 09-04-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
20.02.2019 20.02.2019 Kommunikation & feedback
25.03.2019 27.03.2019 Præsentationsteknik
01.04.2019 02.04.2019 Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug
03.04.2019 04.04.2019 Notat- og referatteknik
08.04.2019 09.04.2019 Tekster på papir - formulering & opbygning

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

10-05-2019 19-06-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Start Slut Kursusnavn
10.05.2019 10.05.2019 Kommunikation & feedback
27.05.2019 29.05.2019 Præsentationsteknik
03.06.2019 04.06.2019 Skriftlig kommunikation - sprog & sprogbrug
11.06.2019 12.06.2019 Notat- og referatteknik
18.06.2019 19.06.2019 Tekster på papir - formulering & opbygning

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV