Flere gode møder

Mødekulturen på en arbejdsplads afspejler naturligvis det overordnede samarbejdsklima, men som virksomhedskonsulent oplever jeg også, at mange ledere og medarbejdere – uanset uddannelsesniveau – har brug for at stifte bekendtskab med en række grundlæggende værktøjer, der kan hjælpe dem med at fastlægge et mødes formål og indhold – og ikke mindst med at lede det.

For møder er vigtige, og de fleste af os går til mange af dem i løbet af et arbejdsår. Møder er nødvendige, for at vi kan beslutte, koordinere, videndele og inddrage.

Men ikke alle møder er gode, og mange arbejdspladser – såvel private som offentlige – bruger mange ressourcer på møder, der er ufokuserede og trækker ud.

Sådanne møder koster penge og skaber frustration. Det er den dårlige nyhed.

Den gode er, at værktøjerne til effektiv mødeledelse kan erhverves forholdsvis let ved hjælp af relevant kompetenceudvikling.

Det kunne være et sted at begynde, for har vi ikke alle brug for flere gode møder i det nye arbejdsår?

Jon Bloch Skipper, virksomhedskonsulent

Relevante kurser om og i mødeledelse

>> Mødeledelse, 1 dag

>> Møde- & konferencetilrettelæggelse, 3 dage

>> PowerPoint-præsentationer, 1 dag

>> Notat- & referatteknik, 2 dage