-

De svære samtaler

Få værktøjerne til at gennemføre de svære samtaler.

Da svære samtaler netop er svære, har mange af os en tilbøjelighed til at undgå eller udsætte en nødvendig konfrontation med en medarbejder.

Indhold

  • metoder, der støtter, at samtalerne foregår med udbytte for begge parter.
  • forberedelse, gennemførelse og opfølgning på de svære samtaler (f.eks. omsorgssamtalen, fraværssamtalen, den disciplinære samtale)

Udbytte

Du træner i at gennemføre vanskelige samtaler på en ordentlig og udbytterig måde med respekt for lovgivningen på området.

Målgruppe

Mellemlederen, direktionssekretæren eller indehaveren af den mindre virksomhed. De har typisk til fælles, at de sidder med HR-opgaverne selv.
  •  

    Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

    AMU AMU Titel
    40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 236,00 kr. 1.205,90
Ledige kr. 1.205,90(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

De svære samtaler

Kontakt sekretæren for aktuelle kursusperioder.