-

Design og automatisering af regneark

Anvendelse af videregående funktioner og faciliteter i Excel regneark, fx til oprettelse af overskuelige opstillinger, brug af flere ark & automatisering af beregninger.

Du lærer at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter i Excel til oprettelse af overskuelige og hensigtsmæssige regnearksopstillinger, herunder brug af flere ark. Herudover stifter du bekendtskab med nogle af funktionerne til bl.a. automatisering af regnearket.

Indhold

 • Cellereference
 • Flere regneark
 • Funktioner
 • Standardisering
 • Som hjælp til udførelsen af de daglige arbejdsrutiner introduceres emnerne:
  - beskyttelse af regneark mod overskrivning af celleindhold
  - kommentarer
  - datavalidering

Programversion

Excel 2013.

Udbytte

Du lærer 
 • at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark.
 • at benytte diverse, indbyggede funktioner i et regneark og dermed automatisere og forenkle dine beregninger i regnearket. 
 • at skrivebeskytte dine regneark mod overskrivning for at undgå fejlagtige sletninger af oprettede formler og data.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som har behov for at oprette og evt. automatisere virksomhedens regneark (i Excel) ved hjælp af indbyggede funktioner eller standardisere daglige arbejdsprocesser.

Forudsætninger

Ingen. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark, svarende til indholdet på kurset Regneark til enkle beregninger.

 •  

  Kurset / uddannelsen er baseret på AMU-fag

  AMU AMU Titel
  44346 Design og automatisering af regneark

Pris

Ufaglært/faglært Højtuddannet
I job kr. 380,00 kr. 1.269,40
Ledige kr. 1.269,40(via JobCenter) Kontakt kursussekretær

Tilmeld

Design og automatisering af regneark

Start Slut Sted I job Ledig
30-08-2018 31-08-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

03-09-2018 02-12-2018 Tilmeld Tilmeld

Der er løbende optag.
Online-undervisning

Online,  

10-09-2018 11-09-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Afholdes i Åbent Værksted.

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

22-10-2018 23-10-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

12-11-2018 13-11-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Afholdes i Åbent Værksted.

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

03-12-2018 04-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

10-12-2018 11-12-2018 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

31-01-2019 01-02-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

18-02-2019 12-05-2019 Tilmeld Tilmeld

Der er løbende optag.
Online-undervisning

Online,  

25-03-2019 26-03-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

22-05-2019 23-05-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

28-08-2019 29-08-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

21-10-2019 22-10-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV

04-12-2019 05-12-2019 Odense Tilmeld Tilmeld

Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV