-

Persondatalov og it-sikkerhed i praksis

Kender du de nye regler i persondataforordningen, som træder i kraft til maj 2018? Og opfylder din virksomhed de nye krav?

Den 25. maj 2018 træder der nye regler om behandling af persondata i kraft. Loven betyder, at alle virksomheder fremover skal kunne redegøre for, hvordan personoplysninger håndteres lovligt i deres organisationer. Overholder man ikke de nye regler i persondataloven medfører det betydelig større bødeniveau end tidligere. Det er derfor vigtigt som virksomhed at kende reglerne.

Indhold

På dette kursus stiller vi skarpt på den nye persondatalov og it-sikkerhed generelt. Kurset giver dig et overblik over, hvad loven betyder for din virksomhed, og hvordan it-sikkerheden er i din virksomhed. Vi vil inddrage din virksomheds situation i undervisningen, og give dig redskaber og råd om håndtering af persondata og it-sikkerhed med på vejen.

Som noget ekstra vil vores underviser præsentere dig for de nye muligheder med Cloud/Office 365, som muligvis kan være løsningen på nogle af sikkerhedsudfordringerne.

  • Overblik over indholdet i persondataloven
  • Persondataloven i din virksomhed – set i forhold til it-sikkerhed
  • It-sikkerhed i din virksomhed
  • Overblik over trusler, der kan ramme – de farlige mails, vedhæftninger, links osv.
  • Anti-virusprogrammer – hvilke findes, og hvordan virker de?
  • Sikker håndtering af login og password.

Udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til centrale regler i persondataloven, så du bliver bedre klædt på til at håndtere personoplysninger ud fra den nye persondatalov eller får et overblik over, hvad der bør gøres. Samtidig får du indblik i, hvad din virksomhed bør gøre for at sikre, at den generelle it-sikkerhed kommer op på et tilfredsstillende niveau. Du lærer om it-trusler; hvilke der er relevante og hvilke, der ikke er. Du lærer, hvordan hackerangreb kan forebygges, og hvordan omfanget af en eventuel skade kan minimeres. Du lærer, hvad man skal være opmærksom på i forhold til medarbejdernes it-sikkerhed - en viden, der også kan bruges i privat regi. Som en ekstra bonus vil vores underviser give dig indsigt i de muligheder, som Cloud/Office 365 kan give med henblik på sikkerhed og effektivisering

Målgruppe

Dette kursus henvender sig i princippet til alle. Det er dog især relevant, hvis man har ansvar eller medansvar for, at virksomheden eller organisationen lever op til den nye persondataforordning og for at sikre virksomheden mod angreb eller problemstillinger i forbindelse med brist i it-sikkerheden.

Forudsætninger

Ingen.

Pris

kr. 2.995,00

Tilmeld

Persondatalov og it-sikkerhed i praksis

Start Slut Sted