På Positivlisten

LedelsesAkademiet Lillebælts udbud af kompeteceforløb, som er optaget på Positivlisten.

Med retten til 6 ugers jobrettet uddannelse kan den ledige dagpengemodtager deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Den landsdækkende positivliste afgrænser således hvilke kurser og uddannelsesforløb, det er muligt at tage som 6 ugers jobrettet uddannelse. 

I menuen til venstre finder du LedelsesAkademiet Lillebælts aktuelle udbud, som er optaget på Positivlisten.

Vi hjælper dig gerne med at få overblik over dine muligheder og finde de rigtige kurser.

Kontakt Vibeke Nielsen på tlf. 65 45 20 04, eller mail vvni@tietgen.dk -  så hjælper hun dig på vej.