-

Samfundsvidenskabelig analyse

Kompetencemål for Samfundsvidenskabelig analyse og metode

På modulet arbejder du bl.a. med

  • videnskabsteori
  • projektarbejdets metodologi
  • deskriptiv statistik, tabeller og grafer
  • statistisk analyse og tolkning af data
  • formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater.

Du styrker dine kompetencer til at arbejde videnskabeligt, så du kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner af relevans for din profession.

Målgruppe for Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Struktur på Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Samfundsvidenskabelig analyse og metode er et modul på Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration.

Modulet omfatter 10 ECTS-point.

Du kan læse hele modulbeskrivelsen i Studieordning for Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Modulet udbydes gennem LedelsesAkademiet Lillebælt.

Pris

12500