Workshops til Industriens Uge 

DIGITAL STRATEGI OG TRANSFORMATION

Jens Kr. Kristiansen, LedelsesAkademiet og Harald Tokerød, Tokerød Plus

De digitale teknologier er præmissen for en digital omstilling, men endnu vigtigere er parametre som organisation, kultur og forretning.

Du kan på denne workshop høre om, hvordan man kan lære at analysere aktuelle forretningsstrategier og tænke dem ind i en digital strategi og transformationsproces. LedelsesAkademiet og Tojerød Plus udbyder i fællesskab en uddannelse, der giver værktøjer og metoder til dette.

Forny dit lederskab
Kuno Johansen, LedelsesAkademiet og Karin Mørk Hansen, Hald & Lie

I foranderlige tider har den erfarne leder brug for at finde sine bedste sider frem og revitalisere sit lederskab.

Lyt og byd ind med egne erfaringer med at forny eget lederskab, eget ledelsessystem og forretningen, så I står rustet til fremtiden. Fornyelse er den bedste kur mod disruption.

Velfærdsteknologi og ledelse
 Birger Søndergaard, LedelsesAkademiet og Kim Koldby, UC Lillebælt

Velfærdsteknologi kan øge livskvaliteten for borgere, øge effektiviteten i den offentlige sektor, og rummer et stort vækstpotentiale for virksomheder. 

Velfærdsteknologi skabes gennem offentlig og privat samarbejde og kræver ledelse. Udbyttet af satsningerne står ikke altid mål med forventningerne. Hvordan kan ledere sikre effekt og værdi af velfærdsteknologiske satsninger?

Six Sigma, Lean og projekter med dokumenteret effekt i SMV’er
Jens Linder og Eiler Skovbjerg, begge fra LedelsesAkademiet

Få indblik i hvordan små og mellemstore virksomheder har arbejdet med Six Sigma og Lean og opnået dokumenterede forbedringer i kvalitet og bundlinje.

Prøv statapulten og få indblik i hvordan du kan bruge metoder og værktøjer til at opnå bedre resultater.

Ledelse og uddannelse ift automatisering
Bo Glerup, LedelsesAkademiet og Michael Stubbe, Kamstrup A/S

Automatisering af arbejdsprocesser medfører et paradigmeskift i ledelsesopgaven – og til uddannelse af medarbejderne

Få mulighed for at høre om, hvordan uddannelse og ledelsesopgaven er forandret i Kamstrup, en af landets mest spændende virksomheder.

Virtual Reality er det nye sorte
Michal Lundorff-Hansen

Hvad betyder det når projektteams kan samarbejde om en problemstilling i det samme virtuelle miljø? Bliv inspireret om VR og dens potentiale inden for ledelse, produktudvikling og projektarbejde.

Er vi klar til det – hvad kræver det?