Videnskabsteori og metodekursus

Formålet med kurset er dels at give studerende indsigt i grundlæggende teorier, retninger og begreber inden for videnskabsteori og metode. Denne indsigt skal gøre de studerende i stand til lettere at tilegne sig og reflektere over den teoretiske og praktiske viden de præsenteres for i uddannelsens øvrige moduler.

Desuden er formålet at udvikle og opdatere evnen til skriftligt at udarbejde velstrukturerede og velargumenterede opgaver, der er en vigtig del af studiet på Diplomuddannelsen i Ledelse. Endelig skal evnen til at tilrettelægge og gennemføre empiriske undersøgelser udvikles.

Målet er, at de studerende:

 • Kender til grundtrækkene i de vigtigste videnskabsteoretiske tilgange og forstår, at ledelsesmæssige problemstillinger kan behandles ud fra forskellige tilgange.
 • Er i stand til at til at relatere ledelsesmæssige problemstillinger til videnskabsteoretiske tilgange.
 • Får indsigt i principper for planlægning og gennemførelse af undersøgelser.
 • Forstår hvordan valget af metode har betydning for det resultat, man kommer frem til i en analyse.
 • Er i stand til at disponere rapporter og skriftlige opgaver.

 Indhold:

 • Videnskabsteori, paradigmer og metodesynsvinkler.
 • Forklaringsmodeller, herunder forklaring, forståelse og fortælling.
 • Paradigmers og forklaringsmodellers konsekvenser for syn på organisationer, beslutninger, lederskab og samfundsudvikling.
 • Rapport- og opgaveskrivning.
 • Problemformulering.
 • Anvendelse af teori.
 • Planlægning af undersøgelser herunder valg af undersøgelsesdesign.
 • Dataindsamlingsteknikker, herunder kvalitative og kvantitative metoder.