Realkompetencevurdering og merit

Realkompetencevurdering kan anerkende din viden og dine erfaringer

  • Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?
  • Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel diplomuddannelse?

– så er realkompetencevurdering (RKV) måske en mulighed for dig.

Hvad er realkompetence?

Realkompetence er din samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem.

Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendelse for det, du har lært f.eks. ved organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverv, frivilligt arbejde, på kurser og i anden uddannelse

Bliv optaget på studiet med et adgangsbevis

En realkompetencevurdering om adgang til en uddannelse er en systematisk vurdering af, om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til de krav, der er til optagelse på en diplomuddannelse.

Vurderingen kan både foretages i forhold til kravet om uddannelsesniveau ved optag, og kravet om at man mindst skal have 2 års erhvervserfaring. Hvis vurderingen er positiv, udsteder uddannelsesinstitutionen et adgangsbevis, som er gyldigt i hele landet.

En adgangsvurdering er gratis.

Få et uddannelsesbevis

I realkompetencevurderingen til en uddannelse vurderes om din viden, færdigheder og kompetencer lever op til målene for afgangsprojektet. Vurderes ansøgningen positiv, udstedes et uddannelsesbevis.

Realkompetencevurdering til et uddannelsesbevis koster 5.200 kr. Vurderingen er gratis, hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse.

Merit eller realkompetencevurdering?

Du kan læse om forskellen på merit og realkompetencevurdering.

Mere information og vejledning

Du kan læse mere i loven om realkompetencevurdering

Har du lyst til at høre mere om realkompetencevurdering, eller ønsker du at iværksætte et forløb, så kontakt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på rkv@ucl.dk.