Optagelse

• en kort eller mellemlang videregående uddannelse og

• mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Kontakt vores studievejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: ledelselillebaelt@ucl.dk 

Realkompetencevurdering – RKV

Du har mulighed for både at få vurderet de kompetencer, du har opnået inden for og uden for det etablerede uddannelsessystem – både fra arbejds- og fritidslivet

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, men har viden og erfaringer, der kan sidestilles hermed?

Har du viden og erfaring som svarer til det, man skal lære på dele af eller en hel akademi- eller diplomuddannelse?

- så er realkompetencevurdering (RKV) måske en mulighed for dig.

Klik her for at læse meget mere om RKV og de muligheder, det kan give dig videre i karrieren. 

Ansøgning

Ansøgning skal sendes via den elektroniske tilmelding, som du finder under udbudsoversigten.

Du skal vedlægge dokumentation for

  • Din uddannelsesbaggrund: eksamensbevis(er)
  • Dine praksiserfaringer: attestation fra arbejdsgiver(e), udtalelser, lønsedler el.lign. Det skal fremgå af dokumentationen, hvilken periode du har været ansat og i hvilken jobfunktion.

Send altid kun kopier og behold selv originalerne. Tilmelding er bindende.

Merit

Merit er en godskrivning af kvalifikationer. Det betyder, at hvis du får bevilget merit, får du godkendt et uddannelseselement fra et tidligere forløb, så det kan træde i stedet for dele af en ny uddannelse.

Læs mere om merit her

SVU

I de perioder, du studerer på fuldtid, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte efter gældende regler.

Læs mere om SVU her.