Ny studieordning

I den ny studieordning er der justeret navne på nogle moduler og læringsmålene for modulerne er blevet skærpet.

Endvidere er der kommet nogle nye valgfrie moduler, og at nogle af de nuværende valgfrie moduler udgår. 

Ændringerne har ingen betydning for uddannelsens opbygning.

Her er de nye titler på de obligatoriske moduler på diplom i ledelse

  • Organisation og processer - Ledelse og organisation 1: (5 ECTS)
  • Styring og strategi - Ledelse og organisation 2:  (5 ECTS)
  • Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1: (5 ECTS)
  • Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2: (5 ECTS)
  • Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1: (5 ECTS)
  • Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2: (5 ECTS)

Se ny studieordning