Velfærdsinnovation til medarbejdere i det offentlige 

Den danske velfærdssektor er under pres. Der kaldes på nye løsninger. Kommuner, regioner og øvrige offentlige instanser skal finde andre veje, der sikrer fremtidens velfærd for færrest mulige penge.

Diplommodulet i velfærdsinnovation giver medarbejdere i det offentlige redskaber til at arbejde kvalificeret med innovation i dagligdagen.

- Mange medarbejdere i det offentlige arbejder allerede med innovation og det at finde nye løsninger. Men de har ikke nødvendigvis en teoretisk ballast. Diplommodulet i velfærdsinnovation giver viden til deres arbejde, siger Hans Christian Jantzen, underviser på diplommodulet, LedelsesAkademiet Lillebælt.

Innovation på formel
Uddannelsen leverer en indføring i innovationens mange facetter. Alt lige fra en forståelse af, hvad innovation og velfærd overhovedet er for størrelser til konkrete værktøjer til at skabe og håndtere innovative processer.

- Mange forbinder innovation med luftige og flyvske processer, men der er mange modeller og værktøjer til at styre innovative processer, så man bevæger sig i den rigtige retning, siger Hans Christian Jantzen.

Fokus på uddannelsen er bl.a. på, hvordan innovation gennemføres og forankres i samspil med kolleger, borgere og brugere.

Innovativ frontløber
Med diplommodulet i velfærdsinnovation bliver medarbejdere i det offentlige således klædt på til at sætte gang i og styre innovative processer.

Modulet i velfærdsinnovation er valgfrit på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Det giver 10 ECTS-point og kan tages selvstændigt.

Læs mere om, hvad Heidi Johannsen, Kolding Kommune og Ole Barlebo Frøsig, Region Syddanmark, har fået ud af diplommodulet i velfærdsinnovation.
For yderligere information om uddannelsen her