Om uddannelsen

Den offentlige forvaltning er under forvandling, og det kræver nytænkning, vilje og kompetencer hos medarbejderne. Forandringsprocesser stiller nye krav til dine faglige og personlige kompetencer. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration stiller skarpt på velfærdssystemets udfordringer, forvaltningsgrundlag, styringsformer og udvikling.

Du kvalificerer dig gennem uddannelsen til at bidrage til udvikling i organisationer, og du lærer at arbejde tværfagligt og med fokus på effekt.

Diplomuddannelsens mål

I Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration kan du styrke dine kompetencer til at varetage opgaver og udvikling inden for administration og forvaltning.

Diplomuddannelsen kvalificerer dig til

  • selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • at kunne medvirke til udviklingaktiviteter i en organisation
  • i et tværfagligt perspektiv at udvikle din praksis.

Uddannelsen omfatter 60 ECTS-point, som svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen kan også gennemføres på deltid over en længere periode.

Diplomuddannelsens indhold
Gennem uddannelsen arbejder vi med

  • teorier og metoder til at analysere og løse forvaltnings- og administrationsfaglige problemstillinger
  • viden om den offentlige sektors styringsformer og forvaltningsmæssige grundlag
  • færdigheder i at udvikle strategier og konkrete løsningsforslag
  • at tilrettelægge og lede projekter vedrørende administrationsfaglighed.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder i – eller gerne vil arbejde – med forvaltning og administration i en kommune, en region eller i på en af statens arbejdspladser.

For at blive optaget skal du have en relevant videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring.

Uddannelsen kan tilrettelægges som et skræddersyet forløb til en arbejdsplads – hos jer.

Som et særligt springbræt til uddannelsen tilbyder UCL kurser i studieteknik. Læs mere om kurserne under tid, sted, pris og tilmelding.

Titel

Når du har gennemført uddannelsen, har du ret til at benytte titlen Diplom i offentlig forvaltning og administration (adm.d) og den engelske betegnelse Diploma of Public Administration.

Flere oplysninger og personlig vejledning

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og struktur, og du kan kontakte Videreuddannelse og praksisudvikling på akmp@ucl.dk eller 6318 4117 for mere information eller aftale om vejledning.