Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Den offentlige forvaltning er under forvandling, og det kræver nytænkning, vilje og kompetencer hos medarbejderne. Forandringsprocesser stiller nye krav til dine faglige og personlige kompetencer. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration stiller skarpt på velfærdssystemets udfordringer, forvaltningsgrundlag, styringsformer og udvikling.

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

En videreuddannelse for dig, der vil have viden om den offentlige sektors styringsformer og forvaltningsmæssige grundlag