Uddannelse styrker rygraden som leder

Det kan være sin sag fra den ene dag til den anden at blive kastet ud i et lederjob. For mange sker det uden lederuddannelse i bagagen. Sådan var det også for, Maiken Madsen, nyvalgt afdelingsformand for FOA Lillebælt. LedelsesAkademiet Lillebælts diplomuddannelse i ledelse var oplagt.

- Jeg havde masser af erhvervserfaring i kraft af mine mange år som blandt andet social- og sundhedsassistent. Men nu stod jeg med et lederjob. Det var helt afgørende for mig, at jeg fik viden om ledelse, så det ikke kun hvilede på mine egne erfaringer og fornemmelser, siger Maiken Madsen.

Hun har netop afsluttet diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen har givet hende den ballast, som hun havde brug for.

- Jeg ved godt, at du ikke kan læse dig til at blive en god leder. Men jeg havde brug for ledelsesredskaber, og det har jeg i den grad fået. Jeg har fået viden, der gør mig i stand til at reflektere over det, som jeg gør, og det som sker i ledelsesprocessen. Samtidig har jeg fået brugbare systemer og modeller, som jeg anvender i det daglige, siger Maiken Madsen.

Teori på virkeligheden
Lars Evald Jensen, Byg- og beredskabschef i Assens Kommune, har også netop afsluttet sin lederuddannelse. For ham var udgangspunktet et helt andet end for Maiken Madsen. Gennem 19 år har han bestredet forskellige poster som leder. Alligevel var lederuddannelsen en gylden mulighed.

- Den eneste lederuddannelse, som jeg har med i bagagen, er den jeg fik som leder i redningsberedskabet. Med diplomuddannelsen har jeg fået teori på det, som jeg har gjort i mange år. Samtidig har det været vigtigt for mig at få en uddannelse, så jeg på det felt matcher mine kolleger, siger Lars Evald Jensen.

Tid til ledelse
Selv om han gennem sin mangeårige erfaring som leder har forholdsvis stor ro om sin lederrolle og hvad der sker i de forskellige faser i ledelsesprocesser, så har diplomuddannelsen været værdifuld på en række punkter.

- Under uddannelsen har jeg haft tid til at fordybe mig i de omstillingsprocesser, som vi har gennemført i vores afdeling. Det gælder blandt andet arbejdet med teamdannelse og selvledende teams. Sådan en proces tager tid, og her har uddannelsen givet mig mulighed for på en og samme tid at studere og arbejde med processen i organisationen, siger Lars Evald Jensen og understreger, at den form for ”ledelses-tid” ellers kan være vanskelig at finde i en travl hverdag.

Skarp på forandringsprocesser
På diplomuddannelsen arbejder lederne med overordnede felter som det personlige lederskab, ledelse og medarbejdere, ledelse og organisation. Derudover er der mulighed for at dykke ned i valgfrie emner som projektledelse, team og netværksledelse, innovationsledelse og coaching.

Lars Evald Jensen er ikke i tvivl om, at medarbejderne i afdelingen mærker, at der gennem de sidste par år har været gennemført flere ledelsesinitiativer end normalt.

- En del medarbejdere har tilkendegivet, at de synes, at det er interessant, siger Lars Evald Jensen og henviser til arbejdet med forandringsprocesser.

- Gennem flere år har jeg arbejdet meget med forandringsprocesser. Hverdagen indikerer, at vi i stadig stigende grad bliver mødt med et behov for løbende forandringer. Her har uddannelsen givet mig øget viden og metoder til gennemførelse af forandringsprocesser. Det gælder både i forhold til min egen rolle, og det dynamiske i processen i forhold til medarbejderne, siger byg- og beredskabschefen.

Nysgerrige spørgsmål
Hos FOA Lillebælt har diplomuddannelsen også udmøntet sig i en række nye ledelsestiltag. Maiken Madsen har stillet sig i spidsen for udvikling af en kultur, hvor det handler om at lytte frem for at diktere. Den systemisk coachende metode har hun taget til sig fra lederuddannelsen.

- Jeg arbejder meget med, at vi skal lytte frem for at angribe. I dag har jeg medarbejdere som fremhæver, at vi skal huske at være nysgerrige på hinanden, siger Maiken Madsen.

Domæneteorien, som hun har arbejdet med på uddannelsen, har i den sammenhæng også været en øjenåbner.

- Det handler om at gennemføre en proces, hvor alle først kommer til orde for dernæst at få mulighed for at reflektere og stille spørgsmål, inden jeg som leder træffer beslutning. Den tilgang har virket rigtig god i praksis, siger hun.

Investering i lederskab
Både FOA Lillebælt og Assens Kommune har stillet tid til rådighed, så de to medarbejdere har kunnet gennemføre deres diplomuddannelse. Samtidig har det også krævet investering af fritid. Begge oplever, at det har været indsatsen værd.

- Jeg har i en periode haft mulighed for at arbejde fokuseret med ledelse og forandringsprocesser. Den tid, som jeg har investeret, gør, at jeg har fået skabt nogle forandringer i vores organisation, som jeg ellers ikke ville nå, siger Lars Evald Jensen.

Maiken Madsen tilføjer:
- Inden jeg gik i gang, var jeg da betænkelig ved, om jeg kunne få arbejde, studie, fritids- og familieliv til at harmonere. Jeg oplever faktisk, at det har fungeret rigtig fint, selvom det selvfølgelig har krævet en indsats.