Struktur og indhold på Diplomuddannelsen i ledelse

Uddannelsen omfatter

Diplomuddannelsen i ledelse er på i alt 60 ECTS-points svarende til et årsværk. Alle moduler i uddannelsen er på 5 ECTS, dog er afgangsprojektet 15 ECTS.

Obligatoriske moduler i diplom i ledelse

Vi anbefaler, at modulerne tages i ovenstående rækkefølge.

Valgmoduler (eksempler)