Social kapital og gode læringsmiljøer

Der har været afholdt fire temaeftermiddage på skolen med deltagelse af to konsulenter fra University College Lillebælt.

Ønsket var fra skolens side at videreudvikle skolens sociale kapital, få den koblet med skolens kerneopgave og til dét at skabe gode læringsmiljøer for eleverne. Forløbet havde fokus på, hvordan deltagere kunne være medskabere af social kapital og samhørighed på tværs af skolens matrikler.

Arbejdsformen har været en kombination af oplæg, samkonstruktion af nye muligheder, konkrete opgaver imellem temadagene, interviews og gensidig inspiration på tværs af teams og matrikler, idéudveksling vedr. konkrete initiativer på tværs og på langs, der understøtter det gode læringsmiljø og samarbejde imellem og i skolens afdelinger.

Et centralt fokus har været etablering af et kollaborativt miljø med mange deltagere på disse eftermiddage på tværs af skolens enheder. Deltagere har i løbet af temadagene i løbet af året arbejdet med egne ideer og refleksioner i praksis og de har medtænkt og deres handlinger og ideer er indgået i udvikling af de næste temaeftermiddag, understøttet af en ”virtuel opslagstavle”, der har været anvendt såvel af undervisere som deltagere i udviklingsforløbet.     

Temaoverskrifter til inspiration:

  1. Den sociale kapital og kerneopgaven: "Det gode læringsmiljø"
  2. Et æble til læreren – noget om dannelse, diversitet og læringsmiljø
  3. Kerneopgaven: elevers læring og trivsel- noget om samkonstruktion af trivsel hos elever og personale
  4. Engagement og arbejdsglæde i ”det gode læringsmiljø” – perspektivering

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, eller ønsker du et lignende projekt/udviklingsforløb, er du velkommen til at kontakte Elin Andersen på 2482 2140 eller elan2@ucl.dk