Om diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse er en videreuddannelse på bachelorniveau, som giver dig mulighed for at udvikle lederkompetencer indenfor dit arbejdsområde eller din branche.

I uddannelsen arbejder vi med den kompleksitet, som ledere i moderne virksomheds- og institutionsformer skal agere i. Kravene til en professionel leder om at kunne analysere, forstå og håndtere en omverden i forandring er derfor diplomuddannelsens omdrejningspunkt.

Uddannelsen vil give dig teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau samtidig med, at det faglige indhold kobles tæt til dine praksiserfaringer.

Gennem inddragelse af teori vil du få redskaber til at forstå og analysere udfordringer i din og andres organisationer. Og du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du bliver i stand til selvstændigt at varetage ledelsesopgaver og indgå i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau.

Gennem hele uddannelsen kobles den teoretiske læring tæt til deltagernes praksiserfaringer, og i mange af uddannelsens moduler og i afgangsprojektet vil du skulle arbejde med undersøgelser og analyser af organisationer. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen: Diplom i ledelse og Diploma of leadership.

Mere information og personlig vejledning

Du kan finde flere oplysninger om uddannelsen under struktur og indhold på diplomuddannelsen i ledelse. Og du er meget velkommen til at kontakte os for aftale om personlig vejledning på ledelselillebaelt@ucl.dk.

Se brochure om Diplomuddannelsen i ledelse