Forandringsledelse er fremtidens nøglekompetence

Langt de fleste virksomheder og organisationer står med jævne mellemrum overfor gennemførelse af forandringer. Store som små. Et led i effektivisering eller et led i virksomhedens udvikling.

Diplommodulet ”Forandringsledelse” på LedelsesAkademiet Lillebælt ruster ledere til at gennemføre forandringerne.

- Forandring skaber nemt utryghed, og det kan bringe såvel medarbejdere som lederen ud i stress-situationer. Her handler det om, at du som leder har de nødvendige metoder og strategier til at styre forandringsprocesserne bedst muligt, siger Birger Søndergaard, underviser på diplommodulet i Forandringsledelse på LedelsesAkademiet Lillebælt.

Hårde og bløde evner
At mestre forandringsledelse kræver flere forskellige kompetencer. Ét er at evne at udstikke retningen og sætte de nødvendige forandringer i spil; noget andet er at håndtere de følelsesmæssige processer, som opstår ved forandringer.

- For at forandringer bliver en succes i organisationen, er det helt afgørende, at lederen kan håndtere de mentale processer, som opstår. Det kræver bevidsthed og viden om, hvordan man bedst muligt hjælper sine medarbejdere igennem, siger Birger Søndergaard.

På diplommodulet arbejder de studerende desuden med deres lederrolle, dilemmaer under forandringsprocesser samt virksomhedskultur og værdiers roller under forandring.

Mange typer ledere
Uddannelsen retter sig mod ledere – med stor eller lille ledererfaring – som skal lede organisationer gennem perioder med forandring og udvikling.

Diplommodulet i forandringsledelse er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Modulet giver 5 ECTS-point og kan tages selvstændigt.

Læs om udbyttet af uddannelsen for Lone Wrøbell fra Højmeskolen og Thue Lundsfryd fra ABB , der begge har gennemført diplommodulet i forandringsledelse. For yderligere information om uddannelsen her