Faglig ledelse

University College Lillebælt, LedelsesAkademiet og Center for Undervisningsmidler har i samarbejde med Assens Kommune udviklet og gennemfører et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere, dagtilbudsledere og forvaltning i Skole og Dagtilbud med en række tiltag med særligt fokus på faglig, pædagogisk ledelse.

Der er givet tilskud fra Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling, specielt med midler til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltning i henhold til skolereformen. x 

Lederudviklingsforløbet indeholder fælles introdag, vidensrejse til Ontario, Canada, vidensopsamling på ledermøder, diplommodul i faglig, pædagogisk ledelse og et lærings- og interventionsforløb. 

Formålet med det samlede kompetenceudviklingsforløb er at skabe ny viden og øget forståelse for faglig, pædagogisk ledelse og at skabe strategi- og handleplaner for faglig ledelse af dagtilbuds- og skoleudvikling med fokus på implementering af folkeskolereformen og dagtilbudsloven i Assens Kommune. Der tages afsæt i nyeste viden om skoleledelse og dagtilbudsledelse og etablering af professionelle lærings – og refleksionskulturer, der understøtter forbedringer i børnenes/ elevernes læring og trivsel i pædagogiske aktiviteter og undervisningen.

Vidensrejsen til Ontario for dagtilbuds- og skolefolk i Assens Kommune skal ses som led i et samlet kompetenceudviklingsprojekt, der har arme strakt ud før under og efter vidensrejsen for at gribe, fastholde og sikre de kompetencer, og nye handlemuligheder, der dels opstår i det dialogiske møde med Ontarios ledelseskultur og dels via etablering af professionelle læringsfællesskaber for deltagerne på den fælles introdag, diplommodulet og det efterfølgende lærings- og interventionsforløb i Assens.   

Læs mere om projektet Nyhed 1 Nyhed 2 Nyhed 3