Struktur og indhold

Struktur og indhold i Diplomuddannelse i skoleledelse

Diplomuddannelsen i skoleledelse har obligatoriske fag fælles med Diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen omfatter seks obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)

 • valgfrie moduler (i alt 15 ECTS)
 • afgangsprojekt (15 ECTS)

Obligatoriske moduler i Diplomuddannelse i skoleledelse

 • Organisation og processer - Ledelse og organisation 1: (5 ECTS)
 • Styring og strategi - Ledelse og organisation 2:  (5 ECTS)
 • Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1: (5 ECTS)
 • Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2: (5 ECTS)
 • Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1: (5 ECTS)
 • Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2: (5 ECTS)

Valgfrie moduler i Diplomuddannelse i skoleledelse

Udover de obligatoriske fag skal du vælge tre valgfag. Du kan vælge mellem

 • Pædagogisk ledelse (5 ECTS)
 • Kvalitetsstyring og evaluering ifolkeskolen (5 ECTS)
 • Ledelse i skolens professionelle kultur (5 ECTS)
 • Skoleledelse med data (5 ECTS)

Diplomuddannelsen afsluttes med det obligatoriske afgangsprojekt, som samler uddannelsens enkelte dele.

Den samlede uddannelse omfatter 60 ECTS-point, og uddannelsen skal gennemføres inden for seks år.

Mere information

Du kan læse mere om de enkelte fags indhold i studieordningen for Diplomuddannelse i ledelse.

Se studieordningen