Skoleledelse

Formål med Diplomuddannelse i skoleledelse

Folkeskolen er i konstant udvikling, og en god folkeskole kræver en kompetent og veluddannet ledelse. Med en Diplomuddannelse i skoleledelse bliver du rustet til at varetage de ledelsesmæssige opgaver, du møder i din hverdag i skolens ledelse.

Målgruppe for Diplomuddannelse i skoleledelse

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med ledelse i skoler som skoleleder, souschef, teamleder, pædagog eller i andre ledelsesfunktioner.

Viden og kompetencer på Diplomuddannelse i skoleledelse

Diplomddannelsen i skoleledelse kobler teoretisk viden med dine konkrete problemstillinger. Du lærer at løse problemstillingerne, og du får en række værktøjer, som du kan bruge i dine daglige ledelsesfunktioner.

Skoleledelse og ledelsesmæssige kompetencer

Du kan arbejde med:

Du vil desuden komme til at udvikle dine almene ledelsesmæssige kompetencer.

Herudover har vi valgmodulet:

På Inklusionsledelse er der åbent for deltagelse fra flere arbejdsområder - herunder skole- og institutionsområdet. Modulet er fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Mere information

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsens strukturside.

Diplomuddannelsen i skoleledelse er en selvstændig retning på Diplomuddannelsen i ledelse. Du kan læse mere om uddannelsen i studieordningen for Diplomuddannelse i ledelse.

Download studieordningen for Diplomuddannelse i ledelse