Diplomuddannelsen i ledelse

Gennem hele uddannelsen kobles den teoretiske læring tæt til deltagernes praksiserfaringer, og i mange af uddannelsens moduler og i afgangsprojektet vil du skulle arbejde med undersøgelser og analyser af organisationer. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen: Diplom i ledelse og Diploma of leadership.

Diplomuddannelsen i ledelse

En kompetencegivende uddannelse for nuværende og kommende ledere i offentlige og private virksomheder.