Stipendier/Legater

Den Danske Maritime Fond kan støtte med uddannelseslegater op til 50% af tuition fee. Du kan se tuition fee her.

Legater tildeles deltageres virksomhed.

Den Danske Maritime Fond modtager og behandler ansøgninger til støtte for projekter 4 gange årligt, men Blue Diploma, er som noget særligt tilgodeset muligheden for at deltagerne, løbende ansøger om stipendier.

Til ansøgningsprocessen skal ansøgningsformular til det Maritime MBA legat benyttes. Det kan være at ikke alle spørgsmål mv. er relevante i forbindelse med din ansøgning, og du kan da enten springe punktet over eller kontakte fonden for vejledning. Formular og samtykkeerklæring for Det Maritime MBA legat finder du her: https://www.dendanskemaritimefond.dk/ansoegningsformularer/

Støttemuligheder for kommunalt ansatte
Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder. Fonden støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen. Se nærmere på https://denkommunalekompetencefond.dk/ hvor du også kan se at Diplomuddannelsen er på positivlisten (Søfartens Ledere tilhører ’Forhandlingskartellet’).

Er du selv betaler for uddannelsen?
Hvis du ikke kan få din egen virksomhed til at støtte økonomisk op om uddannelsen, da opfordres du til at kontakte din fagforening, hvis du er medlem af en sådan. Din fagforening kan ofte pege på andre finansieringsmuligheder, og nogle fagforeninger vil også have muligheden for selv at yde økonomisk støtte til tiltag, som de ønsker at bakke op om.

Har du spørgsmål til muligheden for stipendier og andre støttemuligheder er du velkommen til at kontakte Jens Linder jenl@eal.dk   20 41 76 75.