Produktblad

Den Maritime branche er i et konkurrenceintensivt marked og der er et stort behov for at rederier, og andre organisationer med tilknytning til det maritime, formår, at være omkostningseffektive og innovative. Forudsætningen for dette er comittede og højt uddannede medarbejdere og ledere.

LedelsesAkademiet Lillebælt har i samarbejde med repræsentanter fra maritime organisationer, maritime faglige organisationer og maritime uddannelsesinstitutioner udviklet et Efter- og videreuddannelsesforløb i Ledelse på bachelorniveau; Blue Diploma. Forløbet er en specielt designet udgave af Diplomuddannelsen i Ledelse. På forløbet som strækker sig over 2 år, vil deltagerne blive uddannet i teorier og modeller for arbejdet med drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer. Deltagerne vil hermed opnå et højt akademisk niveau og praktiske indsigter i arbejdet med at styrke egen organisations forretningsmæssige resultater.

Forløbet henvender sig til de maritime organisationer som ønsker, at udvikle nuværende og kommende ledere samt de individuelle deltagere, som ønsker at udvikle sig selv i forhold til resultatskabelse, job og karriere. 

I produktbladet finder du de samlede oplysninger omkring Blue Diploma.