Indhold

De 8 diplom-moduler i overblik

  1. Organisation og processer - Ledelse og organisation 1: Hvordan beskrives maritime og andre organisationer og hvordan foretages analyser.
  2. Styring og strategi - Ledelse og organisation 2: Strategiske begreber, modeller, værktøjer og analyser.
  3. Økonomisk ledelse: Økonomiske teorier, regnskabsbegreber og –metoder, ledelsesinformation og ledelsesinformationssystemer, herunder Balanced Score Card og Performance Management.
  4. Asset Management: Vedligehold og drift af fysiske aktiver i en virksomhed, herunder ISO-systemer, livscyklus, risiko og sikkerhed
  5. Lederkommunikation - Det personlige lederskab 1: Personprofilværktøjer, lederens kommunikative kompetencer og arbejdet med medarbejdernes identitet, motivation og engagement.
  6. Professionelt lederskab - Det personlige lederskab 2: Værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til udvikling af egen ledelsespraksis for understøttelse af organisationens behov.
  7. Den professionelle relation - Ledelse og medarbejdere 1: Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder.
  8. Læring og kompetenceudvikling - Ledelse og medarbejdere 2: Design og gennemførsel af udviklings- og læreprocesser for udviklingen af medarbejdere.

Afgangsprojektet: Eksamen i afgangsprojektet består af et skriftligt projekt med mundtligt forsvar. Den mundtlige prøve kan være individuel eller i grupper på 2, 3 eller 4 studerende og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i projektet. Det skriftlige produkt skal have et omfang på min. 40 max. 60 normalsider og kan udvides progressivt med max. 10 normalsider pr. studerende.

Tilrettelæggelse

På undervisningsdagene arbejdes der med øvelser og træning i relation til læst stof.

Mellem uddannelsesdagene læses litteratur, og der er mulighed for at se videoer, benytte e-læringsmaterialer mv.

Eksamener varierer lidt i form afhængigt af fagene. På vej frem til eksamen giver underviserne vejledning på opgaver.