Adgangskrav / realkompetencevurdering

Blue Diploma er en maritim udgave af Diplomuddannelsen i Ledelse.

For at sikre sig, at deltagere er parate til at deltage i uddannelsen, er der adgangskrav.

Der er er to veje ind til uddannelsen – A og B:

A. Du kan komme direkte ind ved at opfylde kravene om:

  • At du har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse
  • At du har to års relevant praksiserfaring. Det behøver ikke være som leder, men det skal være fra opgaver, hvor du har stået med ansvar for arbejdsprocesser og mennesker.

Eksempler på dette kan være deltagere med en skibsføreruddannelse, maskinmesteruddannelse eller nogle shippinguddannelser. 

Hvis du mener at du opfylder kravene ovenfor, så kan du tilmelde dig uddannelsen og du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

B. Hvis du ikke har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, kan du måske blive optaget med en realkompetencevurdering - RKV. 

En realkompetencevurdering kan give dig papir på det, du ved og kan – også selv om du ikke har lært det på en formel uddannelse.  Det kan være kurser og uddannelser, samt erfaringer fra job, organisatorisk arbejde, udviklingsprojekter, tillidshverv og frivilligt arbejde.

I en realkompetencevurdering skal du dokumentere de aktiviteter, hvorved du har høstet dine erfaringer. 

Sådan foregår en realkompetencevurdering: 

1. Indledende screening hvor det afklares, om der er grundlag for indsendelse af ansøgning. Screeningen fortages på baggrund af et udfyldt udvidet cv.
Her kan du udfylde CV’et. Det udfyldte CV sendes til rkv@ucl.dk
Eventuelle spørgsmål rettes til Marianne Tolstrup på
rkv@ucl.dk eller 3046 4945.

Efter et positivt svar på indledende screening kan ansøgeren fortsætte til selve realkompetencevurderingen:   

2. Ansøger modtager oplysninger om den videre proces og udarbejder ansøgning.

3. Ansøgningen vurderes

4. Der indkaldes evt. supplerende materiale

5. Den endelige vurdering foretages, og ansøger får besked ang. resultatet.

Læs meget mere om RKV og de muligheder, det kan give dig videre i karrieren.

Du har også downloade folder om RKV

En adgangsvurdering er gratis.

Bemærk: Grundet ferie, da foretages der ikke realkompetencevurdering i juli måned. Har du spørgsmål vedrørende adgangskrav og realkompetencevurdering i juli måned, da kontakt Jens Linder på tlf. 2041 7675.