Blue Diploma

I de maritime erhverv findes mange højtuddannede og specialiserede medarbejdere.

Det er en lang række af kompetencer og funktioner som er i spil når der skal træffes daglige beslutninger i forhold til driften og når der skal træffes store beslutninger i forhold til retningen for virksomheden.

Til søs arbejdes der sammen på én enhed, men ofte foregår arbejdet i adskilte og specialiserede områder. 

På landsiden findes der også en lang række højt specialiserede områder og funktioner af betydning for virksomhedens drift. Nogle af disse funktioner er besat med personer med en maritim baggrund, andre er ikke.

Både land og sø er vigtige i forhold til at kunne bidrage med viden om og holdninger til virksomhedens udvikling.

Ambitionen for dette uddannelsesforløb er at give deltagerne på uddannelsen de kvalifikationer og kompetencer, som gør dem i stand til i endnu højere grad, at indgå i arbejdet med daglig ledelse, økonomisk styring og strategisk udvikling.

På den ene side ønsker vi med uddannelsen at klæde deltagere på i forhold til udvikling i job og karriere. På den anden side ønsker vi at deltagernes virksomheder drager nytte af en tilførsel af yderligere ledelsesmæssige kompetencer. Dette vil gavne de maritime erhverv!